Powstanie naszej fabryki związane jest z założeniem w kwietniu 1945 roku przez inżynierów J.Serwaczyka i T.Tarasiewicza przedsiębiorstwa o nazwie Zakłady Przemysłowe "Optima", wytwarzającego sztuczny miód. Zakłady zlokalizowano w Łodzi przy ul. Struga 61 w budynku dawnej fabryki włókienniczej.
Zakłady Przemysłowe "Optima" były własnością prywatną do stycznia 1946 roku, kiedy to ustanowiono nad nimi zarząd państwowy. Przedsiębiorstwo przeszło na własność Skarbu Państwa oraz zmieniono jego nazwę na Państwowe Zakłady Przemysłowe "Optima".
Od 1950 roku zakład powiększa się poprzez przejmowanie drobniejszych fabryk i wytwórni cukierniczych znajdujących się na terenie Łodzi.
Stale i systematycznie rozbudowuje się i unowocześnia park maszynowy, co przyczynia się do rozszerzenia asortymentu produkowanych wyrobów cukierniczych.
Momentem przełomowym, decydującym o rozwoju przedsiębiorstwa, jest powstanie w grudniu 1990 roku wspólnego przedsięwzięcia z Agros Holding S.A.

Miało ono na celu prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży krajowej oraz zagranicznej wyrobów cukierniczych. Następuje szybki rozwój produkcji wyrobów sezamowych (chałwy i sezamek), przy równoczesnym wysokim poziomie produkcji karmelków.
W 1993 roku przeprowadzono prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego Z.P.C. "Optima". Utworzono spółkę z większościowym udziałem Agros Holding pod nazwą Z.P.C. "Optima" Sp. z o.o.
W 1994 roku spółka z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną, a w roku 1995 przyjmuje nazwę głównego akcjonariusza - Z.P.C. "Agros-Optima" S.A.
W roku 2002 spółka zostaje kupiona przez prywatnego przedsiębiorcę.
We wrześniu 2004 roku Z.P.C. "Agros-Optima" S.A. zmienia nazwę na Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Unitop-Optima" S.A., pod którą to nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Unitop-Optima"S.A.
produkują wyroby grylażowe (sezamki i batony z ziaren), chałwę wyroby czekoladowane i w polewie jogurtowej oraz karmelki twarde i nadziewane.   Nasze znakomitej jakości wyroby cieszą się dużym powodzeniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Eksportujemy do wielu krajów Europy Zachodniej         i Środkowo-Wschodniej, do krajów Ameryki Pólnocnej (Kanady, USA), Australii, a także Azji (kraje bliskiego i dalekiego wschodu).                                         Firma posiada ponad 70-letnią tradycję.                     Okres intensywnego rozwoju przedsiębiorstwa zarówno pod względem modernizacji i rozbudowy bazy technologiczno-produkcyjnej, jak również zdobywania nowych rynków zbytu, przypada na lata 90-te.           W tym czasie staliśmy się największym polskim eksporterem wyrobów sezamowych.                           W latach następnych, w trosce o dobrą jakość wyrobów, firma skoncentrowała swoje wysiłki na wdrażaniu standardów systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

W latach 2002-2015 nasze przedsiębiorstwo posiadało certyfikat ISO 9001. Wymagania naszych Klientów, chęć prowadzenia naszej produkcji w warunkach nadzorowanych oraz dążenie do doskonalenia sprawiły, że podejmujemy ciągłe działania dotyczące wdrażania i certyfikowania Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności.                         Posiadamy następujące Certyfikaty:
- Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności zgodnie
z ISO 22000:2005(pierwsza certyfikacja w roku 2007)
- Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności zgodnie
z FSSC 22000:2013(pierwsza certyfikacja w roku 2016)
- IFS Food Standard ver.6 April 2014/poziom wyższy (pierwsza certyfikacja w roku 2011)                             - Certyfikat Koszerności dla sezamek.

ISO 22000:2005 zobacz
Certyfikat koszerności zobacz
International Food
Standard (IFS)
zobacz
FSSC 22000
VER 3:2013
zobacz